Feb 21, 2010

Terminal Bas Kuala Berang belum dibaikipulih.


Gambar semasa kejadian runtuh 21.12.2009

Gambar diambil 21 2.2010


Terminal Bas di Pekan Kuala Berang yang runtuh pada 21 Disember 2009 belum lagi dibaikpulih. Tinjauan ketapak kejadian mendapati tiada seorang pun pekerja ditapak itu.

Menteri Besar Mat Said sebelum ini menegaskan bahawa tiada kompromi dengan kontraktor yang tidak menjalankan sesuatu projek speksifikasi yang telah ditetapkan.

Projek Terminal Bas Kuala Berang ini adalah milik Majlis Daerah Hulu Terengganu(MDHT) sehingga ini belum dapat disahkan samada kontraktor lama telah ditamatkan kontreknya dalam projek tersebut.

Arkitek projek ini adalah SAM Arkitek Perunding, juruteranya adalah MNA Consultant Sdn Bhd, juruukur bahan adalah Contract Management Consultant dan kontraktornya adalah Gemilang Mega Sdn Bhd.

Syarikat Gemilang Mega Sdn ada milik anak tempatan Kuala Berang dan dibayangi oleh ahli politik tempatan.( Adun Kuala Berang)

No comments: